آیه 220 سوره بقره
loading...
نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   ولیکن بهتر آن است که به آن عمل کنی.  
سوره:   بقره  
آیه:   220  
صفحه:   35 
 
 
سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات