آیه 114 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به هدف و ممقصودت خواهی رسید.  
سوره:   مائده  
آیه:   114  
صفحه:   127 
 
 
سوره المائدة مشتمل بر 120 آیه - سوره شماره 5
آیه 114 سوره مائده گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات