آیه 28 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   خوب است ان شاءالله.  
سوره:   اسراء  
آیه:   28  
صفحه:   285 
 
 

سوره الاسراء مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 17
آیه 28 سوره اسراء گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات