نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   همانا در ان خیر و برکت و رحمت است ان شاء الله.  
سوره:   رعد  
آیه:   1  
صفحه:   249 
 
 

سوره الرعد مشتمل بر 43 آیه - سوره شماره 13

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات