آیه 52 سوره حجر

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن سلامتی است و به مقصودت خواهی رسید.  
سوره:   حجر  
آیه:   52  
صفحه:   265 
 
 

سوره الحجر مشتمل بر 99 آیه - سوره شماره 15
آیه 52 سوره حجر گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات