آیه 50 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   زمان مناسبی انجام این کار نیست.  
سوره:   اسراء  
آیه:   50  
صفحه:   287 
 
 

سوره الاسراء مشتمل بر 111 آیه - سوره شماره 17
آیه 50 سوره اسراء گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات