آیه 66 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نمی رسی.  
سوره:   نساء  
آیه:   66  
صفحه:   89 
 
 

سوره النساء مشتمل بر 176 آیه - سوره شماره 4
آیه 66 سوره نساء گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات