آیه 23 سوره سبا

نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   به هدفت نمی رسی مگر به شرط  
سوره:   سبا  
آیه:   23  
صفحه:   431 
 
 

سوره سبا مشتمل بر 54 آیه - سوره شماره 34

گرفتن فال حافظ

مشاهده تعبیر خواب

اخبار اکاایران

تبلیغات