آیه 89 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   خیر زیادی بدست خواهی آورد. از آنچه تو را بر حذر می دارند تسلیم نشو.  
سوره:   نمل  
آیه:   89  
صفحه:   385 
 
 
سوره القصص مشتمل بر 88 آیه - سوره شماره 28
آیه 89 سوره نمل گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات