آیه 6 سوره انسان

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   پس در آن مهربانی و رزق است.  
سوره:   انسان  
آیه:   6  
صفحه:   579 
 
 

سوره الانسان مشتمل بر 31 آیه - سوره شماره 76

اخبار اکاایران

تبلیغات