آیه 116 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عاقبت این کار بد است.  
سوره:   آل عمران  
آیه:   116  
صفحه:   65 
 
 

سوره آل‏عمران مشتمل بر 200 آیه - سوره شماره 3
آیه 116 سوره آل عمران گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات