آیه 40 سوره سبا

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   در این عمل به هدفت نمی رسی  
سوره:   سبا  
آیه:   40  
صفحه:   433 
 
 
سوره سبا مشتمل بر 54 آیه - سوره شماره 34

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات