آیه 90 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   اجتناب کن از این عمل.  
سوره:   مائده  
آیه:   90  
صفحه:   123 
 
 

سوره المائدة مشتمل بر 120 آیه - سوره شماره 5
آیه 90 سوره مائده گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات