نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن عمل خیر و برکت از طرف خدا هست.  
سوره:   جمعه  
آیه:   1  
صفحه:   553 
 
 
سوره الجمعة مشتمل بر 11 آیه - سوره شماره 62

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات