آیه 1 سوره جمعه

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن عمل خیر و برکت از طرف خدا هست.  
سوره:   جمعه  
آیه:   1  
صفحه:   553 
 
 
سوره الجمعة مشتمل بر 11 آیه - سوره شماره 62
آیه 1 سوره جمعه گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات