آیه 77 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   برای این عمل عاقبت بدی است.  
سوره:   مائده  
آیه:   77  
صفحه:   121 
 
 
سوره المائدة مشتمل بر 120 آیه - سوره شماره 5
آیه 77 سوره مائده گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات