آیه 52 سوره طه

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   برای اینکه به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   طه  
آیه:   52  
صفحه:   315 
 
 
سوره طه مشتمل بر 136 آیه - سوره شماره 20

اخبار اکاایران

تبلیغات