آیه 20 سوره محمد

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   محمد  
آیه:   20  
صفحه:   509 
 
 
سوره محمد مشتمل بر 38 آیه - سوره شماره 47
آیه 20 سوره محمد گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات