آیه 40 سوره شعراء

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.  
سوره:   شعراء  
آیه:   40  
صفحه:   369 
 
 
سوره الشعراء مشتمل بر 229 آیه - سوره شماره 26
آیه 40 سوره شعراء گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات