آیه 25 سوره ابراهیم

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   در آن خیر و شادی است.  
سوره:   ابراهیم  
آیه:   25  
صفحه:   259 
 
 
سوره ابراهیم مشتمل بر 52 آیه - سوره شماره 14

اخبار اکاایران

اخرین مطالب آکاایران

تبلیغات