آیه 24 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به هدف خود نمی رسی و در این کار اذیت می شوی.  
سوره:   عنکبوت  
آیه:   24  
صفحه:   399 
 
 
سوره العنکبوت مشتمل بر 69 آیه - سوره شماره 29

اخبار اکاایران

تبلیغات