نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.  
سوره:   یونس  
آیه:   34  
صفحه:   213 
 
 
سوره یونس مشتمل بر 109 آیه - سوره شماره 10

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات