آیه 48 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده  
توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.  
سوره:   توبه  
آیه:   48  
صفحه:   195 
 
 
سوره التوبة مشتمل بر 129 آیه - سوره شماره 9

اخبار اکاایران

تبلیغات