آیه 70 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به خوبی انجام بده. به هدف خود خواهی رسید.  
سوره:   بقره  
آیه:   70  
صفحه:   11 
 
 
سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2
آیه 70 سوره بقره گردآوری توسط بخش استخاره،استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین سایت آکاایران

اخبار اکاایران

تبلیغات