آیه 70 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   به خوبی انجام بده. به هدف خود خواهی رسید.  
سوره:   بقره  
آیه:   70  
صفحه:   11 
 
 
سوره البقرة مشتمل بر 286 آیه - سوره شماره 2

اخبار اکاایران

تبلیغات