نتیجه استخاره :   انجام بده  
توضیح:   عمل تو پاک و خوب است ان شاءالله.  
سوره:   زمر  
آیه:   75  
صفحه:   467 
 
 
سوره غافر مشتمل بر 85 آیه - سوره شماره 40

استخاره

پربازدیدها
تبلیغات