آیه 127 سوره صافات
نتیجه استخاره :   اختیار با توست  
توضیح:   آن چیزی که طلب کردی درک نمی کنی  
سوره:   صافات  
آیه:   127  
صفحه:   451 
 
 
سوره الصافات مشتمل بر 183 آیه - سوره شماره 37
تبلیغات