آیه 52 سوره حجر

آیه 52 سوره حجر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن سلامتی است و به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   حجر   آیه:  
آیه

آیه ی 58 سوره ی بقره

به یاد آورید وقتی که( به بنی اسرائیل) گفتیم وارد این قریه (بیت المقدس ) شوید و از نعمتهای آن تناول کنید  و از آن در سجده کنان داخل گردید آیه ی 58 سوره ی بقره به خلاف مقصود خود میرس
آیه ی 10 سوره ی حشر

آیه ی 10 سوره ی حشر

و آنان که پس از مهاجرین و انصار آمده اند دائم در دعا به درگاه خدا عرض میکنند: پروردگارا  ما و برادران دینیمان که در ایمان پیش از ما شتافتند ببخشای آیه ی 10 سوره ی حشر این کار بسیار
آیه ی 5 سوره ی منافقون

آیه ی 5 سوره ی منافقون

و هرگاه به آنها(منافقان ) گویند بیایید تا رسول خدا برای شما از حق آمرزش طلبند سربپیچند و بگری که با تکبر و نخوت از حق روی میگردانند آیه ی 5 سوره ی منافقون به خواسته و مقصودت نمیرسی
آیه

آیه ی 28 سوره ی نبإ

و آیات ما را از فرط نادانی به شدت تکذیب کردند آیه ی 28 سوره ی نبإ نهی شدید به همراه نرسیدن به مقصود است
ایه ی 38 سوره ی اعراف

ایه ی 38 سوره ی اعراف

خداوند گوید شما هم در  آن گروه از جن وانس که پیش از شما به دوزخ شده اند داخل شوید در آن وقت هر قومی از انا ن که به دوزخ شوند قوم دیگر را  از هم کیشان خود لعن کند ایه ی 38 سوره ی اع
آیات 1 و 2 سوره ی فصلت

آیات 1 و 2 سوره ی فصلت

حم ( که این قرآن )تنزیلی از جانب خدای بخشنده ی مهربانست آیات 1 و 2 سوره ی فصلت در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است انشاالله خوبست
آیه ی 28 سوره ی انعام

آیه ی 28 سوره ی انعام

آری اهوال قیامت که پیش از این بر آنان مستور بود اشکار شود و اگر بار دیگر به دنیا برگردند باز همان اعمال که نهی شدند اعاده خواهند کرد دروغ میگویند که کار بد نخواهیم کرد آیه ی 28 سور
آیه

آیه ی 5 سوره ی بقره

آنان از لطف پروردگار خویش به راه راستند وآنها به حقیقت رستگاران عالم  هستند آیه ی 5 سوره ی بقره کاری که در نظر گرفته ای انجام بده: کار پسندیده و مقبولی است  انشا الله خوبست
آیه ی 8 سوره ی تحریم

آیه ی 8 سوره ی تحریم

الا ای مومنان به در گاه خدا توبه ی نصوح (با خلوص و دوام ) کنید باشد که گناهانتان را مستور گرداند آیه ی 8 سوره ی تحریم انجامش بد ه و ترکش مکن به خواسته ات میرسی انشاالله خوبست
ایه ی 23 سوره ی اعراف

ایه ی 23 سوره ی اعراف

گفتند (آدم و حوا) : خدایا ما در پیروی شیطان بر خویش ستم کردیم و اگر تو ما را نبخشی و به ما رحمت و رافت نفرمایی سخت از زیانکاران عالم خواهیم بود  ایه ی 23 سوره ی اعراف اقدام به آن م
آیه

آیه 12 سوره نساء

سهم ارث شما مردان از ترکه ی زنان نصف است در صورتی که آنها را فرزند باشد ربع خواهد بود آیه 12 سوره نساء از طریق انجام آن خیر و منفعت نصیب میشود انشا الله خوب است
آیات 7 و 8 سوره ی ذاریات

آیات 7 و 8 سوره ی ذاریات

   قسم به آسما نکه در آن راههای بسیار است شما مردم نادان در اختلاف سخن بازماندید آیات 7 و 8 سوره ی ذاریات به خواسته و مقصود نمیرسید نهی
آیه

آیه ی 20 سوره ی دخان

(موسی به فرعونیان گفت:)و من به خدای عالم پناه می برم اگر عزم آزار و سنگیار من کنید آیه ی 20 سوره ی دخان این عمل در نهایت سختی است.با توجه به اینکه به خواسته نمی رسد، آن را انجام می
آیه ی 32 سوره ی طور

آیه ی 32 سوره ی طور

آیا زیرکی و خیالات باطلشان بر این  وامی دارد که (تکذیب تو کنند) یا (از جهل و کبر و نخوت) خود قممی سرکش و نا فرمانند آیه ی 32 سوره ی طور در نهایت خفت و توبیخ است نهی    گرفتن فال حا
آیه ی 38 سوره ی بقره

آیه ی 38 سوره ی بقره

گفتیم : همه از جانب (بهشت) فرود آیید تا آنگاه که از جانب من راهنمای برای شما آید پس هرکس پیروی از او کند هرگز (در دنیا و آخرت) بیمناک و اندوهگین نخواهد گشت آیه ی 38 سوره ی بقره در
آیه

آیه ی 6 سوره ی طلاق

باز آنها را در همان منزل خویش که میسر شماست بنشانید و به ایشان (در نفقه و سکنی ) آزار و زیان نرسانید آیه ی 6 سوره ی طلاق انجامش بده و ترکش مکن
آیه

آیه ی 1 سور ه ی جن

بگو ای پیامبر ورا وحی رسیده که گروهی از جنیان ایات قرآن را استماع کرده اندو پس از شنیدن گفته اند که ما از قران ایات عجیبی میشنویم آیه ی 1 سور ه ی جن انجامش بد ه و ترکش مکن به مقصود
آیه ی12 سوره ی حجرات

آیه ی12 سوره ی حجرات

ای اهل ایمان از بسیار پندارها در حق یکدیگر اجتناب کنید که برخی ظن و پندارها معصیت است آیه ی12 سوره ی حجرات نهی شدید به سبب بد فرجامی  گرفتن فال حافظ مشاهده تعبیر خواب
آیه

آیه ی 25 سوره ی حدید

همانا ما پیغمبران خود را با ادله و معجزات فرستادیوم و بر ایشان کتاب و میزا ن عدل نازل کردیم تا مردم به راستی و عدالت گرایند آیه ی 25 سوره ی حدید انجامش بده ترکش مکن جزیی از خواسته
تبلیغات