آیه 88 سوره نحل

آیه 88 سوره نحل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   نحل   آیه:   88   صفحه:&nbs
آیه 27 سوره توبه

آیه 27 سوره توبه

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.   سوره:   توبه  
آیه 25 سوره ابراهیم

آیه 25 سوره ابراهیم

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن خیر و شادی است.   سوره:   ابراهیم   آیه:   25  
آیه 71 سوره یس

آیه 71 سوره یس

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   این عمل خوب است ان شاء الله   سوره:   یس   آیه:   71  
آیه 24 سوره عنکبوت

آیه 24 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به هدف خود نمی رسی و در این کار اذیت می شوی.   سوره:   عنکبوت   آیه: 
آیه 39 سوره حج

آیه 39 سوره حج

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   با احتیاط شدید می توانی به آن عمل کنی.   سوره:   حج   آیه:   3
آیه 40 سوره شعراء

آیه 40 سوره شعراء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.   سوره:   شعراء   آیه:  
آیه 34 سوره یونس

آیه 34 سوره یونس

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.   سوره:   یونس   آیه:  
آیه 9 سوره حاقه

آیه 9 سوره حاقه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   بخاطر اینکه عکس آن چیزی را که طلب کردی بدست می آوری   سوره:   حاقه   آیه:
آیه 238 سوره بقره

آیه 238 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   زمان مناسبی است برای انجام هر کاری.   سوره:   بقره   آیه:   23
استخاره

تفال و استخاره مجرب شیخ بهائی

تفال و استخاره مجرب تفال و استخاره مجرب شیخ بهائی با توجه و توکل و وضو ابتدا چهارده صلوات بفرستیدروی یکی از خانه های جدول کلیک کنید نتیجه را در زیر جدول مشاهده کنید. و ی
آیه  سوره یونس

آیه سوره یونس

نتیجه استخاره :  انجام بده توضیح:  به مقصودت خواهی رسید ولی با تاخیر. صبر پیشه کن و به آن عمل کن. سوره:  یونس آیه:  89 ص
آیه 48 سوره توبه

آیه 48 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   توبه   آیه:   48   ص
آیه 33 سوره فرقان

آیه 33 سوره فرقان

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   با این عمل بر دیگران پیروز خواهی شد ان شاءالله.   سوره:   فرقان   آیه:&nb
آیه 70 سوره بقره

آیه 70 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به خوبی انجام بده. به هدف خود خواهی رسید.   سوره:   بقره   آیه: &nbs
آیه 75 سوره زمر

آیه 75 سوره زمر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل تو پاک و خوب است ان شاءالله.   سوره:   زمر   آیه:   75 &n
آیه 127 سوره صافات

آیه 127 سوره صافات

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   آن چیزی که طلب کردی درک نمی کنی   سوره:   صافات   آیه:  
آیه 104 سوره مائده

آیه 104 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به هدف خود نخواهی رسید.   سوره:   مائده   آیه:   104  
آیات 50 و 51 سور ه ی حاقه

آیات 50 و 51 سور ه ی حاقه

و تکذیبش عاقبت مایه ی ندامت کافران است و این (فرآن ) حق و حقیقت است آیات 50 و 51 سور ه ی حاقه در نهایت حسرت و پشیمانی است نهی
آیه 1 سوره رعد

آیه 1 سوره رعد

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   همانا در ان خیر و برکت و رحمت است ان شاء الله.   سوره:   رعد   آیه: 
تبلیغات