آیه 53 سوره عنکبوت

آیه 53 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   پس در آن تاکید بر تهی از این عمل است.   سوره:   عنکبوت   آیه:  
آیه 1 سوره طارق

آیه 1 سوره طارق

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن خیر و برکت از سوی خداست .   سوره:   طارق   آیه:   1 &nb
آیه 40 سوره سبا

آیه 40 سوره سبا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   در این عمل به هدفت نمی رسی   سوره:   سبا   آیه:   40  
آیه 135 سوره بقره

آیه 135 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به هیچ وجه عمل به آن صحیح نمی باشد.   سوره:   بقره   آیه:   13
آیه  سوره مائده

آیه سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اجتناب کن از این عمل.   سوره:   مائده   آیه:   90   ص
آیه 29 سوره هود

آیه 29 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   کار خوبی است و در آن صلاح و رستگاری است.   سوره:   هود   آیه:  
آیه 1 سوره جمعه

آیه 1 سوره جمعه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن عمل خیر و برکت از طرف خدا هست.   سوره:   جمعه   آیه:   1
آیه 126 سوره طه

آیه 126 سوره طه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   طه   آیه:   126   ص
آیه 197 سوره بقره

آیه 197 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل بسیار خوبی است ان شاءالله   سوره:   بقره   آیه:   197 &nb
آیه 26 سوره مریم

آیه 26 سوره مریم

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن آرامش و نور چشم است.   سوره:   مریم   آیه:   26  
آیه 14 سوره قصص

آیه 14 سوره قصص

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   برای انجام آن وقت مناسبی است.   سوره:   قصص   آیه:   14  
آیه 12 سوره فرقان

آیه 12 سوره فرقان

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید.   سوره:   فرقان   آیه:   12   ص
آیه 34 سوره انفال

آیه 34 سوره انفال

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   انفال   آیه:   34   صفحه:&n
آیه 14 سوره جن

آیه 14 سوره جن

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   هدف خود را بزودی درک می کنی   سوره:   جن   آیه:   14  
آیه 20 سوره محمد

آیه 20 سوره محمد

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   محمد   آیه:   20  
آیه 119 سوره نحل

آیه 119 سوره نحل

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   ترک عمل بهتر است.   سوره:   نحل   آیه:   119   ص
آیه 77 سوره مائده

آیه 77 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   برای این عمل عاقبت بدی است.   سوره:   مائده   آیه:   77  
آیه 1 سوره عبس

آیه 1 سوره عبس

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   انجام بده ولی با احتیاط زیاد   سوره:   عبس   آیه:   1  
آیه 52 سوره طه

آیه 52 سوره طه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   برای اینکه به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   طه   آیه:   52 &
آیه 23 سوره زخرف

آیه 23 سوره زخرف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   هرگز به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   زخرف   آیه:   23  
تبلیغات