آیه 23 سوره سبا

آیه 23 سوره سبا

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   به هدفت نمی رسی مگر به شرط   سوره:   سبا   آیه:   23 &nb
آیه 11 سوره نور

آیه 11 سوره نور

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   اول آن بد است ولی عاقبت خوبی دارد.   سوره:   نور   آیه:  
آیه 46 سوره کهف

آیه 46 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   اقدام به این عمل بسیار خوب است.   سوره:   کهف   آیه:   46 &n
آیه 1 سوره توبه

آیه 1 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   خدا از مشرکین بی نیاز است.   سوره:   توبه   آیه:   1  
آیه 1 سوره انفال

آیه 1 سوره انفال

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر و برکت خدا بر این امر نازل خواهد شد ان شاء الله.   سوره:   انفال   آی
آیه 54 سوره یونس

آیه 54 سوره یونس

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   یونس   آیه:   54   ص
آیه 18 سوره مائده

آیه 18 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل همراه با فساد است.   سوره:   مائده   آیه:   1
آیه 35 سوره نحل

آیه 35 سوره نحل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید.   سوره:   نحل   آیه:   35   صفح
آیه  سوره انعام

آیه سوره انعام

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.   سوره:   انعام   آیه:   91 &
آیه 84 سوره شعراء

آیه 84 سوره شعراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   شعراء   آیه:   84   ص
آیه 23 سوره احزاب

آیه 23 سوره احزاب

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   کار خوبی است اما عاقبت آن نابودی است   سوره:   احزاب   آیه:  
آیه 55 سوره نحل

آیه 55 سوره نحل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   نحل   آیه:   55   صفحه:&nbs
آیه  سوره نمل

آیه سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر زیادی بدست خواهی آورد. از آنچه تو را بر حذر می دارند تسلیم نشو.   سوره:   نمل
آیه 56 سوره حج

آیه 56 سوره حج

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل به تو اختصاص ندارد.   سوره:   حج   آیه:   56  
آیه 6 سوره انسان

آیه 6 سوره انسان

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   پس در آن مهربانی و رزق است.   سوره:   انسان   آیه:   6  
آیه 46 سوره هود

آیه 46 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   هود   آیه:   46   صف
آیه 116 سوره آل عمران

آیه 116 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این کار بد است.   سوره:   آل عمران   آیه:   116  
آیه یک سوره فاتحه

آیه یک سوره فاتحه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در این کار خیر و برکت وجود دارد و مورد کمک و همراهی خدا قرار می گیرد   سوره:   فات
آیه 60 سوره قصص

آیه 60 سوره قصص

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   این عمل خوب است ولی کارهای بهتری هم می توان انجام داد.   سوره:   قصص  
آیه 28 سوره کهف

آیه 28 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل به آن موجب برتری است و ترک آن نهی شده.   سوره:   کهف   آیه: &nb
تبلیغات