آیه 6 سوره حج

آیه 6 سوره حج

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   اقدام به این عمل سفارش شده و ترک آن نهی شده است.   سوره:   حج   آیه:
آیه 98 سوره هود

آیه 98 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل بسیار زشتی است.   سوره:   هود   آیه:   98   ص
آیه 114 سوره مائده

آیه 114 سوره مائده

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به هدف و ممقصودت خواهی رسید.   سوره:   مائده   آیه:   114 &nb
آیه 19 سوره دخان

آیه 19 سوره دخان

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   اگر سفری در راه است به مسافرت برو ولیکن به مطلوبت نخواهی رسید.   سوره:   دخان
آیه 48 سوره زخرف

آیه 48 سوره زخرف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عمل تو زشت است و در آن نهی وجود دارد.   سوره:   زخرف   آیه:  
آیه 73 سوره توبه

آیه 73 سوره توبه

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به سرعت به آن عمل کن!   سوره:   توبه   آیه:   73  
آیه 28 سوره اسراء

آیه 28 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خوب است ان شاءالله.   سوره:   اسراء   آیه:   28   صفح
آیه 7 سوره عنکبوت

آیه 7 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   عنکبوت   آیه:   7  
آیه 71 سوره آل عمران

آیه 71 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   سرزنش شدید برای انجام این کار. به آن عمل نکنید.   سوره:   آل عمران   آیه:
آیه 23 آل عمران

آیه 23 آل عمران

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام برای انجام این عمل صحیح نیست.   سوره:   آل عمران   آیه:  
آیه 112 سوره توبه

آیه 112 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن بشارتی است و به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   توبه   آیه:  
آیه 11 سوره انبیا

آیه 11 سوره انبیا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   موجب عذاب و بدبختی است.   سوره:   انبیا   آیه:   11  
آیه 50 سوره اسراء

آیه 50 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   زمان مناسبی انجام این کار نیست.   سوره:   اسراء   آیه:   50 &
آیه 63 سوره هود

آیه 63 سوره هود

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   حتما به آن عمل کن و هرگز آنرا ترک نکن.   سوره:   هود   آیه: &nb
آیه 24 سوره حج

آیه 24 سوره حج

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   خیلی خوب است و ماوراء توصیف است.   سوره:   حج   آیه:   24
آیه 96 سوره یوسف

آیه 96 سوره یوسف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن بعد از سختی، آسانی است.   سوره:   یوسف   آیه:   96 &nb
آیه 66 سوره نساء

آیه 66 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نمی رسی.   سوره:   نساء   آیه:   66   صفحه:
آیه 141 سوره نساء

آیه 141 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   از مکر و نیرنگ دوری کن.   سوره:   نساء   آیه:   141  
آیه 4 سوره فاطر

آیه 4 سوره فاطر

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به آنچه طلب کردی نمی رسی   سوره:   فاطر   آیه:   4  
آیه 152 سوره انعام

آیه 152 سوره انعام

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل خوبی است ولی با رعایت شرایطی!   سوره:   انعام   آیه:   152
تبلیغات