آیه 51 سوره احزاب

آیه 51 سوره احزاب

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   در آن کار اختیار با توست که در همه آن یا قسمتی از آن تصرف کنی   سوره:   احزاب
آیه 82 سوره هود

آیه 82 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   در آن عذاب و بدبختی است.   سوره:   هود   آیه:   82  
آیه 84 سوره کهف

آیه 84 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در این عمل قدرت و تمکین است.   سوره:   کهف   آیه:   84  
آیه 41 سوره زمر

آیه 41 سوره زمر

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   عمل به آن و عمل نکردن به آن مساوی است. فرقی نمی کند.   سوره:   زمر  
آیه 1 سوره نمل

آیه 1 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر و برکتی از سوی خدا بر این عمل نازل خواهد شد ان شاء الله.   سوره:   نمل  
آیه 6 سوره روم

آیه 6 سوره روم

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   روم   آیه:   6   صفحه
آیه 16 سوره کهف

آیه 16 سوره کهف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   ظاهر این امر خوب است ولی باطن آن گناه و بدی است.   سوره:   کهف   آیه:&nb
آیه 6 سوره زمر

آیه 6 سوره زمر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   کار خیلی خوبی است.   سوره:   زمر   آیه:   6   صفحه:&n
آیه سوره 15 سوره یوسف

آیه سوره 15 سوره یوسف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   یوسف   آیه:   15   صفحه:&n
آیه 105 سوره مومنون

آیه 105 سوره مومنون

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   مومنون   آیه:   105   صفحه:
آیه 118 سوره هود

آیه 118 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل صحیح نمی باشد.   سوره:   هود   آیه:   118 &n
آیه 82 سوره انبیا

آیه 82 سوره انبیا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   آنچه نیت کردی به بدی می انجامد.   سوره:   انبیا   آیه:   82 &
آیه 249 سوره بقره

آیه 249 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به بعضی از هدفهایت خواهی رسید.   سوره:   بقره   آیه:   249 &n
آیه 29 سوره قصص

آیه 29 سوره قصص

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   برای انجام آن وقت مناسبی است.   سوره:   قصص   آیه:   29  
آیه 25 سوره بقره

آیه 25 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   تنبلی نکن در کار پس همانا این کار خوبی است اگر خدا بخواهد   سوره:   بقره  
آیه 77 سوره صافات

آیه 77 سوره صافات

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در آن نهایت خوبی است   سوره:   صافات   آیه:   77   صف
آیه 8 سوره سبا

آیه 8 سوره سبا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به این عمل نهی شدیدی شده است   سوره:   سبا   آیه:   8  
آیه 29 سوره رعد

آیه 29 سوره رعد

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به اذن خدا به مطلوبت خواهی رسید.   سوره:   رعد   آیه:   2
آیه 220 سوره بقره

آیه 220 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   ولیکن بهتر آن است که به آن عمل کنی.   سوره:   بقره   آیه:  
آیه 50 سوره قمر

آیه 50 سوره قمر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   هدفت را بزودی درک می کنی   سوره:   قمر   آیه:   50  
تبلیغات