آیه 64 سوره نمل

آیه 64 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   نمل   آیه:   64   صف
آیه 21 سوره سجده

آیه 21 سوره سجده

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   از این کار بخاطر اینکه عاقبتش بد است اجتناب کن.   سوره:   سجده   آیه:&nbs
آیه 106 سوره بقره

آیه 106 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   و لیکن ترک عمل بهتر است از انجام آن.   سوره:   بقره   آیه: &nbs
آیه 12 سوره ممتحنه

آیه 12 سوره ممتحنه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   اگر برای ازدواج باشد خیر است.   سوره:   ممتحنه   آیه:   12 &n
آیه102 سوره انعام

آیه102 سوره انعام

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   حتما به آن عمل کن و در اقدام به آن سستی نکن.   سوره:   انعام   آیه:&
آیه 13 سوره هود

آیه 13 سوره هود

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت عمل خراب کننده آرزو هاست.   سوره:   هود   آیه:   13 &nb
آیه 187 سوره آل عمران

آیه 187 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   این عمل خوبی است ولی به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   آل عمران   آیه
آیه 14 سوره توبه

آیه 14 سوره توبه

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   همانا در آن قدرت و پیروزی است.   سوره:   توبه   آیه:   14
آیه 171 نساء

آیه 171 نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   برای این عمل گناه و بدی است.   سوره:   نساء   آیه:   171 &nbs
آیه 57 سوره زمر

آیه 57 سوره زمر

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   میانه است. هر چه تو اختیار کنی.   سوره:   زمر   آیه:   57
آیه 58 سوره بقره

آیه 58 سوره بقره

نتیجه استخاره :   اختیار با توست   توضیح:   ولی عمل به آن بهتر است از ترک آن   سوره:   بقره   آیه:  
آیه 96 سوره اعراف

آیه 96 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   اعراف   آیه:   96  
آیه 128 سوره نساء

آیه 128 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   نهایت خیر و خوشی در این کار است.   سوره:   نساء   آیه:   128
آیه 177 سوره بقره

آیه 177 سوره بقره

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   پس ترک کن آن عمل را و عمل کن به غیر آن   سوره:   بقره   آیه:  
آیه 25 سوره صافات

آیه 25 سوره صافات

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   این عمل جداً زشت است   سوره:   صافات   آیه:   25   صف
آیه 52 سوره نساء

آیه 52 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این عمل بد است.   سوره:   نساء   آیه:   52   صف
آیه 20 سوره مزمل

آیه 20 سوره مزمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   بواسطه ی اذن و دستور پروردگار در آن خیری است.   سوره:   مزمل   آیه: 
آیه 84 سوره آل عمران

آیه 84 سوره آل عمران

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   این عمل در نهایت خوبی است.   سوره:   آل عمران   آیه:   84
آیه 150 سوره اعراف

آیه 150 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   اقدام به این عمل پشیمانی بهمراه دارد.   سوره:   اعراف   آیه:  
آیه 12 سوره حدید

آیه 12 سوره حدید

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   به هدف خود می رسی و خیر زیادی از آن می گیری   سوره:   حدید   آیه:&nb
تبلیغات