آیه 39 سوره عنکبوت

آیه 39 سوره عنکبوت

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت این عمل بدبختی شدید است.   سوره:   عنکبوت   آیه:   39 &
آیه 164 سوره بقره

آیه 164 سوره بقره

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   این عمل بسیار خوبی است ان شاءالله   سوره:   بقره   آیه:  
آیه 41 سوره یس

آیه 41 سوره یس

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   این عمل تو خوب و مفید است   سوره:   یس   آیه:   41  
آیه 16 سوره حجر

آیه 16 سوره حجر

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   عمل بسیار خوبی است ان شاءالله. به آن عمل کن.   سوره:   حجر   آیه: &n
آیه 62 سوره توبه

آیه 62 سوره توبه

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به ظاهر عمل خوبی است ولی باطنش بدی گناه است.   سوره:   توبه   آیه: &
آیه 87 سوره اسراء

آیه 87 سوره اسراء

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   در این کار رحمت و بخشش فراوانی است.   سوره:   اسراء   آیه:   8
آیه 62 سوره انفال

آیه 62 سوره انفال

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   پس خدا تو را بس است و کفایتت می کند.   سوره:   انفال   آیه:  
آیه  سوره نسا

آیه سوره نسا

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   در این عمل پیشقدم نشو.   سوره:   نساء   آیه:   92   ص
آیه 25 سوره روم

آیه 25 سوره روم

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید.   سوره:   روم   آیه:   25   صفح
آیه 13 سوره طه

آیه 13 سوره طه

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خوب است ولی عاقبت آن نابودی است.   سوره:   طه   آیه:   13 &n
آیه 16 سوره قلم

آیه 16 سوره قلم

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   در این عمل نهی شدیدی است.   سوره:   قلم   آیه:   16  
آیه 265 سوره بقره

آیه 265 سوره بقره

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   در نهایت بخشندگی ان شاءالله   سوره:   بقره   آیه:   265
آیه 23 سوره نمل

آیه 23 سوره نمل

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   به مقصودت خواهی رسید ولی با تاخیر. صبر پیشه کن و به آن عمل کن.   سوره:   نمل &nbs
آیه 7 سوره یونس

آیه 7 سوره یونس

نتیجه استخاره :   هرگز انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد. از آن اجتناب کن.   سوره:   یونس   آیه:  
آیه 34 سوره غافر

آیه 34 سوره غافر

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   غافر   آیه:   34   ص
آیه 54 سوره نور

آیه 54 سوره نور

نتیجه استخاره :   حتما انجام بده   توضیح:   این عمل را انجام بده و هرگز آنرا ترک نکن.   سوره:   نور   آیه: 
آیه 137 سوره شعراء

آیه 137 سوره شعراء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   شدیدا از آن نهی شدید. به دلیل زشتی عمل.   سوره:   شعراء   آیه:  
آیه 78 سوره قصص

آیه 78 سوره قصص

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بسیار بدی دارد.   سوره:   قصص   آیه:   78   صفح
آیه 155 سوره نساء

آیه 155 سوره نساء

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت بدی دارد.   سوره:   نساء   آیه:   155   صفحه:&n
آیه 75 سوره ممنون

آیه 75 سوره ممنون

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عکس آنچه نیت کرده ای بدست خواهی آورد.   سوره:   مومنون   آیه:  
تبلیغات