آیه ی 1 سوره ی محمد

آیه ی 1 سوره ی محمد

به نام خداوند بخشنده مهربان آنان که به خدا کافر شدند و راه دین خدا را بر خلق بستند اعمال آنها تباه و باطل خواهد شد ایه ی 1 سوره ی محمد در این کار ،خدا کمک می کند و در آن خیرو برکت
آیات1و2 سوره ی جاثیه

آیات1و2 سوره ی جاثیه

حم. تنزیل این قران (عظیم) از جانب خدای مقتدر حکیم است آیات1و2 سوره ی جاثیه در نهایت خوبی است انشاء الله خوب است  
آیه 27 سوره نجم

آیه 27 سوره نجم

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   عاقبت خوبی ندارد   سوره:   نجم   آیه:   27   صفحه:   527      سوره النجم مشتمل بر 62 آیه - سو
آیه 121 سوره اعراف

آیه 121 سوره اعراف

نتیجه استخاره :   انجام بده   توضیح:   خیر دنیا و آخرت در آن است.   سوره:   اعراف   آیه:   121   صفحه:   165      سوره الاعراف مشتمل
تبلیغات