آیه 38 سوره نساء

آیه 38 سوره نساء

آنان که اموال خود را به قصد ریا و خودنمایی میبخشند  وبه خدا و روز قیامت نمیگروند (یاران شیطانند) و هر که را شیطان یار اوست بسیار یاری زشت و بد خواهد داشت آیه 38 سوره نساء اقدام به
آیه ی 3 سوره ی مائده

آیه ی 3 سوره ی مائده

برای شما مومنان گوشت مردار و خون و خوک و ان ذبیحه ای را که به نام غیر خدا کشتند همه حرام شد آیه ی 3 سوره ی مائده نهی شدید به سبب بد فرجامی  
آیه 10 سوره ی آل عمران

آیه 10 سوره ی آل عمران

کافران را هرگز مال و فرزندانشان از عذاب خدا نرهاند و آنان آتش افروز جهنمند آیه 10 سوره ی آل عمران  اقدام به این عمل موجب بدبختی و گرفتاری شدید میشود نهی  
آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه

آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه

آن روز حق است . چه روز هولناک و سختی است . چگونه سختی و عظمت آن روز را درک توانی کرد آیات 1 و2 و3 سور ه ی حاقه جز به خلاف خواسته نمیرسد نهی گرفتن فال حافظ مشاهده تعبیر خواب
آیه

آیه ی 120 سوره ی انعام

اینست قصد پروردگار یکتای شما که جز او هیچ خدایی نیست و  آفرینده ی هر چیز اوست پس او را پرستش کنید که نگهبان همه ی موجودات است آیه ی 120 سوره ی انعام این کار را انجام بده و ترکش نکن
آیه

آیه ی 8 سوره ی تکویر

و هنگامی از دختران زنده بگور شده باز پرسند آیه ی 8 سوره ی تکویر عاقبت این کار گرفتاری شدیدی است نهی  
آیه ی 32 سوره ی شوری

آیه ی 32 سوره ی شوری

و یکی از آیات الهی گردش کشتی هاست که در دریا مانند قصر ها به حرکت در می آورد آیه ی 32 سوره ی شوری در نهایت خوبی و قوت استؤ اما خواسته و مقصود به دست دیگدی است. اگر بخواهد عملی می ش
ایه ی 10 سوره ی تغابن

ایه ی 10 سوره ی تغابن

و آنان که کافر شدند و ایات ما را تکذیب کردند آنها آتش دوزخ و در ان جاودان و مخلدند . و آنجا بسیار بد منزلگاهی است ایه ی 10 سوره ی تغابن نهی شدید به خاطر بد فرجامی   گرفتن فال حافظ
آیه ی 67 سوره ی غافر

آیه ی 67 سوره ی غافر

اوست خدایی که شما را از خاک بیافرید و سپس از قطره ی آب نطفه و آنگاه از خون بسته علقه ، پس شما را ازرحم بیرون آورد تا آنکه به سن رشد و کمال برسید آیه ی 67 سوره ی غافر  این عمل در نه
آیه

آیه ی 51 سوره ی ذاریات

و هرگز با خدای یکتا خدای دیگر نپرستید که من از آتش قهر او با بیان روشن شما را میترسانم آیه ی 51 سوره ی ذاریات نهی شدید  
آیات 1 و 2 سوره ی تین

آیات 1 و 2 سوره ی تین

قسم به تین و زیتون و قسم به طور سینا آیات 1 و 2 سوره ی تین نهی شدید به سبب بد فرجامی  
آیه 24 سوره ی آل عمران

آیه 24 سوره ی آل عمران

بدین سبب (اهل کتاب مطیع حکم خدا نشوند) که گویند مارا هرگز در آتش جز اندک زمانی عذاب نکند و این سخنان که به دروغ بر خود بسته اند انها در دینشان مغرور گردانیده است آیه 24 سوره ی آل ع
آیه

آیه ی 13 سوره ی فجر

تا آنکه پروردگارت بر انا ن عذاب پی در پی فرستاد آیه ی 13 سوره ی فجر نهی شدید به سبب بد فرجامی  
آیه ی 11 سوره ی حدید

آیه ی 11 سوره ی حدید

آنکیست که به خدا قرض نیکو دهد (یعنی قرض الحسنه و صدقه و احسان به فقیران کند) تا خدا بر او چندین برابر گرداند وپاداشی  با لطف و کرامت او را عطا فرماید آیه ی 11 سوره ی حدید به خواسته
آیه ی 52 سوره ی شوری

آیه ی 52 سوره ی شوری

و همین گونه ما روح(و فرشته بزرگ)خود را به فرمان خویش برای وحی به تو قرستادیم و از آن پیش که وحی بر تو رسد نه دانستن کتاب خدا چیست و نه، فهم کردی که راه ایمان و شرع کدام است آیه ی 5
آیه

آیه ی 20 سوره ی احقاف

و روزی که کافران را در آتش دوزخ متوجه سازند (فرشتگان قهر و عذاب به آنها گویند)شما لذات بهشتی و خوشیهایتان را در زندگانی دنیا به شهوت رانی و ظلم و عصیان از بین بردید آیه ی 20 سوره ی
آیات 1 و 2 و3 سوره ی شوری

آیات 1 و 2 و3 سوره ی شوری

حم عسق (اسرار کتاب خداست) این گونه به سوی تو و رسولان پیش از تو خدای مقتدر دانا وحی میکند آیات 1 و 2 و3 سوره ی شوری در این کار خدا کمک میکند و در آن خیر و برکت است انشاالله خوبست  
آیه

آیه ی 52 سوره ی اعراف

و ما بر مردمان کتابی فرستادیم که در آن هر چیزی را بر اساس علم و دانش  تفصیل دادیم برای هدایت آن گروه که ایما ن می اورند آیه ی 52 سوره ی اعراف بسیار خوب و عالی است آما به هدف و خواس
تبلیغات