آیه

آیه ی 24 سوره ی بقره

پس اگر این کار (آوردن سوره ای مانند قرآن) را نکردید و هرگز نتوانید کرد (پس طعن به قرآن نزنید) و بپرهیزید از آتشی که هیزمش مردم بدکار است  و سنگهای خارا که قهر الهی برای کافران مهیا
آیات 1و 2 و 3 سوره ی عصر

آیات 1و 2 و 3 سوره ی عصر

قسم به عصر  که انسان همه در خسارت و زیان است مگر انان که به خدا ایمان اورده و نیکوکار شدند و به درستی و راستی و پایداری در دین یکدیگر را سفارش کردند آیات 1و 2 و 3 سوره ی عصر در این
آیه

آیه ی 29 سوره ی فتح

محمد(ص)فرستاده خداست ویاران و همراهانش بر کافران بسیار قوی دل و سخت و با یکدیگر بسیار مشفق و مهربانند آیه ی 29 سوره ی فتح این عمل بسیار عالی است و به خواسته و مقصودت می رسی انشاء ا
آیه

آیه 13 سور ه ی قلم

متکبرند و خشن با آن که حرامزاده وبی نسبند آیه 13 سور ه ی قلم نهی شدید  
آیات 1 و2 سوره ی زمل

آیات 1 و2 سوره ی زمل

به نام خداوند بخشنده ی مهربان الا ای رسولی که در جامه خفته ای هان شب را به نماز و طاعت خدا برخیز مگر کمی آیات 1 و2 سوره ی زمل در این کار خدا کمک میکند ودر ان خیر و برکت است انشا ال
آیه

آیه ی 29 سوره ی فصلت

و از جمله آیات قدرت الهی آن که زمین را بنگری مطیع که چون ما بر آن آب باران فرود آریم گیاه بر آورد و اهتزاز و نشاط و خرمی یابد آیه ی 29 سوره ی فصلت در نهایت خوبی و قوت است اما خواست
آیه ی 5 سوره ی احقاف

آیه ی 5 سوره ی احقاف

و کیست گمراه تر از آنکه جز خدا کسی را بپرستد که هیچ در حوائج تا قیامت او را اجابت نکند(و نتواند کرد)و از هر چه بخوانندش خود بی خبر باشد؟ آیه ی 5 سوره ی احقاف نهی شدید
آیه 8 سوره ی بینه

آیه 8 سوره ی بینه

پاداش آنها نزد خدا باغهای همیشگی است که نهرها زیر درختانس جاریست  و در ان بهشت ابد جاودان متنعمند و خدا از آنها خشنود و آنها هم از خدا راضی هستند آیه 8 سوره ی بینه سر انجام کار خوب
آیه84 سوره ی بقره

آیه84 سوره ی بقره

و به یاد آرید هنگامی که از شما عهد گرفتیم که خون یکدیگر را نریزید و یکدیگر را از خانه و دیار خود نرانید . سپس بر آن عهد اقرار کردید و گردن نهادید. و شما خود بر آن گواه میباشید آیه8
آیه 7 سوره ی مجادله

آیه 7 سوره ی مجادله

آیا ندیدی که آنچه در آسمانها و زمین است خدا بر آن آگاه است ؟ هیچ رازی سه کش با هم نگویند جز آنکه خدا چهارم آنهاست آیه 7 سوره ی مجادله  این کار در نهایت قوت و استحکام است انشاالله خ
آیه ی 17 سوره ی واقعه

آیه ی 17 سوره ی واقعه

و پسرانی (زیبا) که حسن و  جوانیشان همیشگی و ابدی است گرد آنها به خدمت میگردند آیه ی 17 سوره ی واقعه بسیار عالی است به خاطر اینکه خوش عاقبت است و به خواسته میرسد انشاالله خوبست
آیه ی 76 سوره ی زخرف

آیه ی 76 سوره ی زخرف

و ما به آنها  (دوزخیان) ظلم و ستمی نکردیملیکن آنان خود مردمی ستم کار و ظالم بودند آیه ی 76 سوره ی زخرف نهی  گرفتن فال حافظ مشاهده تعبیر خواب
آیه

آیه ی 9 سوره ی انعام

و چنانچه فرشته ای نیز به رسالت فرستیم حتما او را به صورت بشری در آوریم و امر را همچنان بر آنان مشبه میساختیم آیه ی 9 سوره ی انعام انجام این کار طبق روال معمول صلاح نیست نهی
آیه ی 26 سوره ی نجم

آیه ی 26 سوره ی نجم

بسیار ملک در آسمانها هست که شفاعتش سودمند نیست جز به امر خدا و بر آنکه که خدا بخواهد و از او خشنود باشد آیه ی 26 سوره ی نجم انجام مقصود جز باشرط حاصل نمیشود انشاالله خوبست
آیه 21 سوره یونس

آیه 21 سوره یونس

نتیجه استخاره :   انجام نده   توضیح:   به مقصودت نخواهی رسید.   سوره:   یونس   آیه:   21   صفحه:   211      سوره یونس مشتمل بر 109 آ
آیه

آیه 1 سوره نساء

ای مردم بترسید از عصیان پروردگار خود، آن خدایی که همه ی شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق کرد آیه 1 سوره نساء از اقدام به این عمل بپرهیز. نهی  
ایه ی 19 سوره ی محمد

ایه ی 19 سوره ی محمد

باز هم بدان که هیچ خدایی جز خدای یکتا نیست و تو بر گناه خود و برای مردان و زنان با ایمان آمرزش طلب و (بدانکه)خدا منازل انتقال شما به عالم آخرت و مسکن همیشگی شما همه را می داند ایه
آیه ی 23 سوره ی جاثیه

آیه ی 23 سوره ی جاثیه

ای رسول ما ، می نگری آن را که هوای نفسش را خدای خود قرار داده و خدا او را دانسته گمراه ساخت و مهر بر گوش و دل او نهاده آیه ی 23 سوره ی جاثیه نهی شدید  
تبلیغات