آیه 7 سوره یونس

استخاره با قرآن کریم استخاره آنلاین و استخاره آنلاین با قرآن اوینی و استخاره آنلاین با قرآن کریم و استخاره اینترنتی با قرآن و استخاره آنلاین با قرآن را در آکاایران ببینید

نتیجه استخاره :   هرگز انجام نده  
توضیح:   عاقبت بدی دارد. از آن اجتناب کن.  
سوره:   یونس  
آیه:   7  
صفحه:   209 
 
 


سوره یونس مشتمل بر 109 آیه - سوره شماره 10