حضرت آدم

فال انبیا حضرت آدم،فال انبیا آدم (ع)

  فال انبیا حضرت آدم،فال انبیا آدم (ع) ای صاحب فال ! غم مخور که به غایت مبارک است و همه تو را دوست می دارند . در گذشته بسیار محنت کشیده ای ولی شادی و خرمی تو نزدیک است و س
حضرت عیسی

فال انبیاء حضرت عیسی،فال انبیاء عیسی (ع)

    فال انبیاء حضرت عیسی،فال انبیاء عیسی (ع) ای صاحب فال! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور گردند و
فال انبیا

فال انبیاء حضرت خضر،فال انبیاء خضر (ع)

  فال انبیاء حضرت خضر،فال انبیاء خضر (ع) ای صاحب فال ! بشارت باد تو را که در دولت به روی تو باز است و از این به بعد شاد و خرم می شوی و کارت گشاده شود و سفری در پیش دا
حضرت الیاس (ع)

حضرت الیاس (ع)

حضرت الیاس (ع) ای صاحب فال مژده باد تو را که آن قصد و آرزویی که سالها در دل داری به زودی به تو می رسد ان شاء الله . باید که شکر کنی ، سفری در پیش داری که از آن نفع بسیار به تو
تبلیغات