آفتابه

راستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.

فال قهوهگردآوری توسط بخش فال قهوه آنلاین سایت آکاایران
پربازدیدها
تبلیغات