طالع بینی > فال قهوه آنلاین
فال قهوه

فال قهوه جاده

جاده سرنوشت زندگی به اهداف و مقاصدش می‌رسد و حاجتش برآورده خواهد شد.  
فال قهوه

فال قهوه بیل

بیل  بر اثر پشتکار موفقیت نصیب شما خواهد شد، کوشش کنید. 
فال قهوه

فال قهوه ببر

ببر  دشمن دلیل بی‌باک، اما بزرگوار و مهربان و جوانمرد است
فال قهوه

فال قهوه بشکه

بشکه  دعوت به مهمانی و جشن و سرور، شب‌نشینی، با شکوه و عروسی.
فال قهوه

فال قهوه باز

باز  آسایش، شادی، بشارت‌دادن، رسیدن به مراد و یافتن مال.
فال قهوه

فال قهوه بسته

بسته  رهائی از گرفتاری بسته باز نگرانی به مرور زمان برطرف خواهد شد.
شغلتون رو از ماه تولدتون بپرسین

شغلتون رو از ماه تولدتون بپرسین

متولدین این ماه عاشق مسافرت و دوستیابی هستند و بسیار خوش صحبت هستند. به خاطر همین خصوصیات و ویژگی ها می‌توانند در کارهایی مثل فروشندگی موفق شوند. آنها همچنین...
فال قهوه

فال قهوه تیر

تیر  حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن.
فال قهوه

فال قهوه توپ

توپ ورزشی و دو میدانی، با ورزش‌کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید.
فال قهوه

فال قهوه ترازو

ترازو  نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند. 
فال قهوه

فال قهوه تخت

تخت  به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود.
فال قهوه

فال قهوه تبر

تبر مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد. 
فال قهوه

فال قهوه آهو

آهوهمسر با‌وفا، در سنت عبری و عربی سمبل بی‌گناهی، زیبائی و کم‌روئی. در طالع خود همسری باوفا و محبوب دارید که همیشه نگران شماست.
فال قهوه

فال قهوه آفتابه

آفتابهراستی و استواری و پایداری و عمر طولانی کردن و یا خدمتگزار گروهی را کردن.
فال قهوه

فال قهوه آفتاب

آفتابسمبل، دانش، هوشیاری و دلالت بر کامل‌بودن عقل و هوش می‌باشد.
فال قهوه

فال قهوه آسیاب

آسیابنشانگر جنگ و دعوا و دشمنی می‌باشد، و با کسی به نزاع بر‌خواهد خواست.
فال قهوه

فال قهوه آدم

آدماگر نزدیک دسته باشد، ملاقات‌کننده‌های خواهید داشت. اگر آدم شکل تاریک و روشنی داشته باشد، اختلاف با اطرافیان. اگر آدم موهای پر پشتی داشته باشد کادو در یافت می‌کنید.
تبلیغات