فال قهوه حرف ت
loading...

تبر
 
مثل خدمتکاری که نتواند با مشکلات دست و پنجه نرم کند و شکست خواهد خورد. 
فال قهوه


تخت
 
 به سفری بزرگ می‌رود و به جاه و مقام خواهد رسید و بر دشمنان غالب می‌شود.
فال قهوه


تخم‌ مرغ
 
در مدت زمان کوتاه صاحب مال و ثروت زیادی خواهد شد.
فال قهوهترازو
 
 نشانه عدل و انصاف است، ترازوی میزان، از عدل و درستی حکم می‌کند. 
فال قهوهتوپ
 
ورزشی و دو میدانی، با ورزش‌کردن می‌توانید از بیماری خلاصی یابید.
فال قهوهتیر
 
 حق درستی را زیر پا گذارد، و نشانه‌ای است به طرف دوست و دشمن.
فال قهوهتیرو کمان
 
 تعهد دروغی می‌کند تا مردم را به آن وسیله فریب بدهد.

فال قهوه

گردآوری توسط بخش آموزش فال قهوه سایت آکاایران

fal
برای گرفتن فال حافظ جدید کلیک نمایید

تبلیغات