آشنایی با حروف ابجد

حروف ابجد

آشنایی با حروف ابجد
اذکار٬ تکرار اسماء الله است وسه حساب دارد(کبیر٬ متوسط ٬ صغیر) واثرات آنها هم به همان نسبت کبیر٬ متوسط و صغیر است.
در تمام اذکار٬ ابجد کبیر به کار می رود و اصولا همه چیز بر روی اعداد است و اعداد هم طبیعتهای مختلف دارند مانند: آبی٬ آتشی٬ بادی٬ خاکی


علم اعداد:
علم اعداد از جمله علوم اسرار و معارف غریبه ی بشری است که منشاء آثار خارق عادت و مبدأ فعالیت روح انسان و مصدر بروز استعداد فطری اوست.این علم را انبیای عظام و حکمای بزرگ تاسیس کرده اند. برحسب اسراری که خداوند متعال در اعداد قرار داده است٬ این علم مبدأ آثار شگفت آور می باشد و اطلاع بر آن بابی از قدرت روحی بر انسان می گشاید.

از فرمایشات حضرت رسول(ص): حروف ابجد وتفسیر آن را یاد بگیرید


حروف ابجد(کبیر):
الف =۱، ب = ۲،ج =۳، د =۴،ه =۵، و =۶،ز=۷، ح = ۸، ط =۹، ی =۱۰، ک =۲۰، ل =۳۰، م =۴۰، ن =۵۰، س =۶۰، ع =۷۰، ف =۸۰، ص =۹۰، ق =۱۰۰، ر=۲۰۰، ش =۳۰۰، ت =۴۰۰، ث =۵۰۰، خ =۶۰۰، ذ =۷۰۰، ض =۸۰۰، ظ =۹۰۰، غ =۱۰۰۰

 

مراتب اوراد و اذکار:
اوراد و اذکار دارای مراتب کبیره٬ متوسط و صغیره هستند:
۱) مراتب کبیره را به تعداد ابجد کبیر حساب می کنند(حروف تشدیددار را یک حرف به حساب می آورند به استثناء کلمه جلاله الله)٬ مثلا مرتبه ی کبیره الله(۶۶) و صمد(۱۳۴) است.
ا =۱ ٬ ل =۳۰ ٬ ل =۳۰ ٬ ه =۵ جمع=۶۶
ص=۹۰ ٬ م = ۴۰ ٬ د =۴ جمع=۱۳۴


۲) مراتب متوسطه: اعشار مراتب را می گیرند و باقیمانده را به آن اضافه می کنند
مثلا مرتبه متوسطه ی صمد می شود: ۱۷ = ۴+۱۳

 

مراتب صغیره: جمع ارقام مطلقه است. مثلا صمد ۷ = ۴+۳+۱

 

برای حضور قلب می توانیم مراتب صغیره یا متوسطه یا کبیره را مورد استفاده قرار دهیم که همان مرحله عبادت است. حال اگر در مرتبه اطاعت باشد٬ چه حضور قلب داشته باشیم یا نه باید ذکر را گفت٬ حتی اگر مریض هم باشیم.

منبع:aftabir.com

گردآوری سرگرمی آکاایران

شما احتمالا با جستجوی کلمات زیر وارد مقاله شده اید چنانچه مطلب مرتبط با جستجوی شما نبوده همان کلمه را در جستجوی سایت وارد کنید

نرم افزار محاسبه حروف ابجد , بدست آوردن شماره ابجد کلمه , چراحروف ابجد و اعداد کنار , درآوردن اسم به حروف ابجد , محاسبه اسم به حروف ابجد , اعداد اسم به حروف ابجد , اعداد حروف ابجد کبیر , بدست آوردن ابجد اسم , جدول حروف ابجد کبیر , محاسبه عدد ابجد اسم , طرز حساب ابجد صغیر , حروف و اعداد ابجد , محاسبه ابجد کلمات , جمع حروف ابجد اسم , طریقه محاسبه ابجد , عدد ابجد امام حسن , محاسبه حروب ابجد , بهترین اعدا ابجد , نحوه محاسبه ابجد , جمع های حرف ابجد , محاسبه ابجد کبیر , محاسبه عدد ابجد , ترتیل حروف ابجد , اعداد حروف ابجد , تعداد حروف ابجد , حروف ابجد اعداد , انواع حروف ابجد , حساب حروف ابجد , حروف ابجد حواء , ابجد کبیر الله , زمان حروف ابجد , محاسبه ابجد , مرضیه ابجد , اعداد ابجد , کلمات ابجد , حرف ابجد , علم ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات