د آ د

قصد و نیتت خوبست . در رحمت به سویت باز میشود از چشم زخم مردم ترسی به خود راه نده ،از آن در امان خواهی بود در هر کاری با اهلش مشورت کن در همه حال رضای خدا و خلق خدا را در نظر داشته باش . بخت با تو یار است.

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات