ج ب آ

 طالعت نیک است و با توکل به خداوند به خواسته ات می رسی ت.

غییراتی در پیش داری به خداوند توکل کن تا زودتر به مقصود برسی .

به همه اعتماد نکن . چیزی یا خبری به تو میرسد که ممکن است خیلی با ارزش

نباشد ولی تو را خوشحال میکند . آینده ی روشنی داری و برای رسیدن به آن

راه زیادی نمانده است اما باید مراقب اعمال و رفتارت باشی.

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات