ج د ب

در این زمان طالعت خوب نیست بهتر است از قصد و نیت خود منصرف شوی .

کسی قصد فریب دادن تو را دارد مراقب باش فریب او را نخوری .

نمی توانی همه را دوست خود بدانی بعضی ها افکار فتنه انگیز دارند .

اگر کسی نصیحتی به تو کرد آن را بپذیر تا صدمه نبینی اگر قصد انجام کاری

داری چند روزی صبر کن تا شرایط بهتر شود.

فال ابجد

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات