ب ب ج

ب ب ج

 این نیتی که داری هیچ نفعی برایت ندارد بهتر است از این خواسته دست برداری .

از کارهای بد و حرام پرهیز کن و به حلال قناعت کن .

در کارت گشایش خوبی پیدا خواهد شد اگر مراقب افکار و نیاتت باشی .

در زندگی صبر پیشه کن و به خداوند امیدوار باش.

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات