آ ب ب


آ ب ب

فکری را که در سر داری ترک کن .

صبر پیشه کن تا گشایشی در کارت ایجاد شود قال و قیل و تلاش بیهوده مکن.

از بد دوری کن و به امرو مشیت الهی تسلیم شو و جز در راه او کوشش و عمل نکن .

از دروغ بر حذر باش ، چون عده ای قصد تهمت زدن به تو را دارند.

تا دوازده روز دیگر گشایشی در کار تو ایجاد میشود .

صبور باش و به خدا توکل کن تا از بدی و سختی دور شوی و به مرادت برسی انشا الله .

گردآوری توسط بخش فال چوب فال ابجد سایت آکاایران
تبلیغات