آکاایران: یک خمیرخوب باید سبک و پوک باشد و درعین حال بتواند وزن مواد احتمالی را که قرار است داخلش قرار گیرد تحمل کند. خمیر خوب باید صاف و یکدست بوده و حباب‌های بزرگ مربوط به هوا داخل آن نباشد، زیرا وجود حباب موقع پخت، نان را خراب می‌کند.

مجله آشپزی آکا ایران: پخت خمیر برای مدت طولانی، سبب تشکیل زنجیره‌های گلوتن می‌شود و محصول نهایی را سفت می‌کند.

نان دست پیـچ

نان دست پیـچ -آکانان دست پیـچ -آکا

آکاایران: نان دست پیـچ

منبع :

نان دست پیـچ
4 (64%) 59 رای