عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

آکاایران: توپ فوتبال توپی کروی شکل و کاملا گرد است. آدیداس مهمترین سازنده توپ فوتبال است که توپ های جام جهانی فوتبال را از جام جهانی فوتبال ۱۹۷۰ به این سو و توپ های جام ملت های اروپا را از جام ملت های اروپا ۱۹۸۰ و همچنین لیگ قهرمانان یوفا را می سازد. در این بخش آکا ایران عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی (توپ های اصلی و فرعی) را برای شما به نمایش گذاشته ایم.

 

به گزارش آکاایران: توپ جام جهانی 1 – 1930

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی -آکاعکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی -آکا

آکاایران: عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 2 – 1930

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1934

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1938

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1950

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1954

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1958

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1 – 1962

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 2- 1962

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1966

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1970

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 1 – 1974

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 2- 1974

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 3- 1974

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1978

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1982

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1986

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1990

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1994

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1 – 1998

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 2 – 1998

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 2002

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

 توپ جام جهانی 2 – 2002

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1 – 2006

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 2 – 2006

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 3 – 2006

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 2 – 2010

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

توپ جام جهانی 1 – 2014

عکس توپ فوتبال تمام جام های جهانی

منبع :

گردآوری توسط بخش فوتبال سایت آکاایران
تبلیغات