قوانین پنالتی در فوتبال

Notice: Undefined offset: 0 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 750

Notice: Undefined index: in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 752

Notice: Undefined index: time in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 763

Notice: Undefined offset: 0 in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 750

Notice: Undefined index: in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 752

Notice: Undefined index: time in /home/akairan/domains/akairan.com/public_html/sq/includes/content.php on line 763

قوانین پنالتی در فوتبال

قوانین پنالتی در فوتبال -آکاقوانین پنالتی در فوتبال -آکا

آکاایران: قوانین پنالتی در فوتبال

آکاایران: آکا ایران : وقتی که بازیکن یکی از ده خطایی را که جریمه اش ضربه آزاد مستقیم است، در داخل محوطه جریمه خودش و زمانی که توپ در بازی است، انجام دهد، یک ضربه پنالتی برای تیم مقابل اعلام می شود. از ضربه مستقیم پنالتی گل محسوب می شود.
اگر در پایان هر نیمه یا پایان هر وقت اضافی پنالتی اتفاق افتد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده شود.

به گزارش آکاایران: همچنین در بازی های حذفی اگر 2 تیم مساوی باشند و بازی تا دقیقه 120 مساوی ادامه پیدا کند، پس از آن با زدن پنالتی توسط بازیکنان حریف برنده مشخص خواهد شد.

وضعیت توپ و بازیکنان

توپ : ثابت روی نقطه پنالتی قرار می گیرد

بازیکن زننده ضربه پنالتی : باید به وضوح مشخص گردد.

دروازه بان دسته مدافع : روی خط دروازه، روبروی زننده توپ ضربه پنالتی و بین تیرهای عمودی دروازه قرار می گیرد، تا به توپ ضربه زنده شود.

سایر بازیکنان جز زننده ضربه پنالتی باید قرار گیرند در :

در داخل زمین بازی

خارج از محوطه جریمه

پشت نقطه پنالتی

و به فاصله حداقل 9.15 متر از نقطه پنالتی

قوانین پنالتی در فوتبال

داور

تا زمانی که بازیکنان وضعیتی منطبق با قانون نداشته باشند، داور اجازه دستور زدن ضربه پنالتی را ندارد.

تصمیم گرفتن موقعی که ضربه بطور کامل اجرا شد.

اعلام پنالتی توسط داور و چگونگی اجرا

1- زننده ضربه پنالتی، باید ضربه را به طرف جلو بزند

2- بر خلاف گشذته، بازیکن نمی تواند هنگام زدن ضربه پنالتی مکث کند

2- او نمی تواند برای بار دوم با توپ بازی کند تا توپ با بازیکن دیگری تماس یابد

3- وقتی که به توپ ضربه زده شد و بطرف جلو حرکت کرد، در جریان بازی قرار می گیرد

4- وقتی که در زمان طبیعی یا پایان نیمه اول و دوم، پنالتی اتفاق افتاد، اجازه داده می شود که ضربه پنالتی زده یا مجدداً زده شود، و گل محسوب خواهد شد.

5- اگر قبل از عبور بین تیر عمودی و زیر تیر افقی : توپ با هر دو تیر عمودی یا تیر افقی و یا دروازه بان تماس یابد.

تخلفات

اگر داور برای زدن ضربه پنالتی علامت بدهد ولی قبل از اینکه توپ در جریان بازی قرار گیرد یکی از حالات زیر اتفاق افتد:

بازیکن زننده ضربه پنالتی قوانین بازی را نقض کند :

داور اجازه میدهد که ضربه پنالتی زده شود

اگر ضربه پنالتی گل شد، ضربه تکرار می شود

اگر ضربه پنالتی گل نشد، ضربه تکرار نمی شود

دروازه بان قوانین بازی را نقض کند :

داور اجازه می دهد ضربه زده شود

اگر ضربه گل شد، گل محسوب می شود

اگر ضربه گل نشد، ضربه تکرار می شود

منبع :

گردآوری توسط بخش فوتبال سایت آکاایران
تبلیغات